Peter Hermans

Peter Hermans, woont en werkt in Ell, in Midden-Limburg. Hij is grafisch opgeleid en was tot 1996 werkzaam als lithograaf.

Van jongs af aan is hij geboeid door kunst en cultuur in het algemeen en door de Weerter kunstenaars Jan Tullemans en Walter Schalken in het bijzonder. Later werd hij ook geïnspireerd door o.a. Picasso, Permeke, Appel en Lucebert. Zijn hele leven heeft hij getekend en geschilderd en sinds hij de lithografie vaarwel heeft gezegd, is hij full-time actief als beeldend kunstenaar.

Hermans' huidige stijl ontwikkelde zich in al die jaren na meerdere omzwervingen en indrukken, opgedaan in het dagelijks leven, musea, boeken, maar zeker ook door zijn beroep van lithograaf waar hij o.a. veel te maken had met het reproduceren van kunstboeken. Ook maakten grote tentoonstellingen van Karel Appel en Constant Permeke in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw een diepe indruk op hem. Het 'schilderdier' werd hierdoor in hem losgemaakt.

In eerste instantie schilderde hij met olieverf, maar uiteindelijk geeft hij de voorkeur aan de veelzijdigheid van acryl, die hij gebruikt zoals hij voorheen olieverf hanteerde.

Werken van Hermans zijn niet in één blik te bevatten; ze nodigen uit om intensiever te kijken en zo meer facetten te ontdekken en te ondergaan. Zijn streven is niet alleen een mooi beeld te scheppen; hij wil vooral een krachtig, prikkelend en boeiend geheel laten ontstaan, rechtstreeks op het doek. Mensen en dieren krijgen steeds een prominente plaats door middel van expressieve penseelstreken, met een kleurrijk palet, in allerlei situaties en belevingen. Door middel van zijn schilderijen wil Hermans de verwarring die hij in het leven ervaart, omzetten tot een hanteerbaar, harmonisch geheel, om zodoende een eigen, typerende wereld te scheppen.

Kortom, schilderen en tekenen zijn voor hem noodzakelijke levensbehoeften om uiting te geven aan de wisselende gezichtsvelden waarmee hij de werkelijkheid beleeft.