Jan Cremer

Miljoenen mensen kennen de literiare werken van Jan Cremer. Niet iedereen herinnert zich dat Cremer, reeds jaren voordat 'Ik Jan Cremer' verscheen, regelmatig de voorpagina's haalde van binnen- en buitenlandse kranten en tijdschriften, als het woeste beest, de met verf smijtende barbaar en de nozem in de kunst. In 1960 bereikte hij de wereldpers met zijn miljoenenschilderij 'Japanse Oorlog' en veroorzaakte morele verontwaardiging met zijn roemruchte uitspraak: 'Rembrand, wie is dat?'

Na de publicatie van zijn eerste boek, werd de schrijver Jan Cremer belangrijker dan de schilder Cremer. Zijn definitieve vertrek naar Amerika in 1964 zorgde ervoor dat zijn beeldende kunst op de achtergrond raakte. Jan Cremer leerde het schildersvak als vijftienjarige op een reclameschildersbedrijf dat bioscoopborden vervaardigde. Het eerste door hem gemaakte grafiek (Vrouw met zwaard) dateert uit 1955.

In 1957 schilderde hij zijn eerste serie doeken die bekend zouden worden als de Peinture Barbarisme, een heel eigen versie van de informele schilderkunst. In 1958 hield Cremer zijn eerste eenmanstentoonstelling 'De Verfnozem' en deed hiermee zijn definitieve intrede in de internationale kunstwereld. Zijn medewerking aan de Haagse salon in datzelfde jaar, verwekte een schandaal. Een jaar later exposeerde hij in het Haags Gemeentemuseum.

Cremers' oeuvre als graficus is in grote kring bekend en veelal geliefd bij de grote verzamelaars en internationals. Zijn werk is over de hele wereld tentoongesteld in grote galeries en musea en is vertegenwoordigd in vrijwel alle belangrijke kunstcollecties.