Harrie Gerritz

Harrie Gerritz volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten, Arnhem.

Harrie Gerritz schildert het Nederlandse landschap, waarbij het Land van Maas en Waal zijn plek is. Hij put steeds nieuwe inspiratie uit dit vlakke gebied, begrensd door de twee grote rivieren, waarin alleen een boerderij, een kerk, koeien in een weiland de aandacht even vasthouden. Hier is hij geboren en opgegroeid; hij woont er en heeft er zijn atelier. Harrie Gerritz kijkt wel steeds op een andere manier naar de werkelijkheid en brengt die ook telkens anders in beeld. In zijn werk toont Harrie Gerritz ons dat landschap, gestoffeerd met wat bomen, een huis, een schuur, een hek, vogels en vee, met aan de grens de horizon en daarboven de lucht. Deze beeldelementen zijn weliswaar geabstraheerd en gestapeld in het beeldvlak (er is niet getracht om de illusie van ruimte te bewerkstelligen), maar het totaalbeeld blijft herkenbaar. Het zijn aanvankelijk figuratieve landschappen, omrand door een kader. Opvallend hierbij is de afwezigheid van personen.

Ook de beeldtaal maakt een ontwikkeling door. Het landschap vormt nog steeds de grondslag van zijn schilderijen, maar hij beschouwt het steeds meer in close-up. Harrie Gerritz brengt de landschappelijke elementen terug tot een select aantal beelden dat hij in wisselende verhoudingen onderzoekt. Wat eens herkenbaar was als kerktoren, huis of hek blijkt, nu het is uitgelicht en dichtbij gehaald, getransformeerd tot geometrische vorm. Daarmee brengt de kunstenaar op picturale wijze de zichtbare werkelijkheid terug tot wat het op het platte vlak feitelijk is: een kleur, een essentiële vorm, een schilderkunstig compositie-element. Toch blijft Harrie Gerritz een landschapsschilder. Zijn schilderijen lijken ramen die een venster bieden op een landschap; een denkbeeldig landschap dat niet als zodanig voorkomt in de werkelijkheid van alledag. Hij combineert, reduceert en manipuleert landschappelijke gegevens. Hij kan dat doen omdat het landschap als het ware 'in hem zit'.

Exposities en prijzen:Rotterdamse Kunstkring, Rotterdam Gemeentemuseum, Arnhem BAC Gallery, New York