Lotti van der Gaag

Lotti (Charlotte) van der Gaag ((1923-1999) was een Nederlandse beeldhouwer en schilder. Van der Gaag begon in de jaren veertig, op aandringen van de schilder Bram Bogart, met wie zij toen samenwoonde, met beeldhouwen. In 1950 verhuisde ze naar Parijs, waar ze via Simon Vinkenoog contact kreeg met leden van de Cobra-beweging, zoals Corneille en Karel Appel. In 1952 werd haar werk in het Stedelijk Museum in Amsterdam getoond. Vanaf 1974 ging Van der Gaag schilderen. In haar werk bleven de fantasiefiguren overheersen.