Sjer Jacobs

Sjer Jacobs (1963)
Jacobs studeerde aan de Docentenopleiding Tekenen en Handvaardigheid in Maastricht en behaalde daar zijn lesbevoegdheid. Het vrije kunstenaarsbestaan trok hem echter meer, daarom vervolgde hij zijn studie aan de Stadsacademie in dezelfde stad. Intussen heeft hij een duidelijke plaats veroverd in de wereld van de kunst. Het beeldende werk van Jacobs kan worden getypeerd als expressionistisch figuratief. Hij heeft door de jaren heen een unieke direct herkenbare stijl ontwikkeld. Jacobs ontleent de thematiek van zijn werk aan de handel en wandel van de mensheid.

Ter inspiratie bestudeert hij bijna dagelijks de mensen om zich heen. Hij is gefascineerd door mensen, hun gezichten, hun houdingen, hun non-verbale gedrag en hun reacties op elkaar. Hij slaat die gelaatsuitdrukkingen op in zijn geheugen, gaat ermee aan de slag en creëert zijn eigen mensen: humoristisch, ontwapenend en innemend.
Hij heeft een scherp oog voor details zoals een specifiek handgebaar of een oogopslag. ‘Vooral gezichten en handen laten goed zien, waarmee mensen zich bezig houden. Houdingen, handen, gezichten drukken het beste uit, hoe mensen zich voelen. Dat zijn niet voor niets belangrijke elementen in mijn werk’, aldus Sjer. Hij verbeeldt mensen in hun dagelijkse leven. Zijn mensfiguren zijn echter een geabstraheerde samensmelting van meerdere personen, die hij heeft geobserveerd. ‘Het gaat niet om de perfecte gelijkenis, maar om de spiegel die ik mezelf en de ander wil voorhouden. De kijkers hebben daarbij geen passieve rol. Ze moeten naast mijn beelden hun eigen beelden oproepen. Zij moeten niet alleen naar mijn beelden kijken, maar er als het ware een dialoog mee aangaan en zo een nieuwe werkelijkheid scheppen’.

Sjer exposeert met grote regelmaat in galeries in het hele land. Verder is zijn werk vaak te zien in galeries in België, Spanje en de Verenigde Staten en had hij een grote expositie in Parijs.
Veel particulieren en bedrijven hebben werk van Sjer in huis.