Pol Mara

Pol Mara (1920-1998)
Pol Mara startte zijn opleiding in 1935 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Van 1941 tot 1948 zette hij zijn opleiding voort aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten.
Hij begon zijn carrière als surrealistisch schilder om daarna over te gaan naar de lyrische abstractie en te eindigen met pop art waarbij hij de toeschouwer graag op het verkeerde been zette. Hij behaalde tal van prijzen, onder meer op de Biënnale van Tokyo in 1967. Hij maakte ook muurschilderingen voor de Brusselse metro in 1974.
In de jaren zestig introduceerde Pol Mara fotorealistische elementen in zijn werk, waarbij hij aansloot bij de opkomende massacommunicatie door in zijn werken elementen te verweven uit de wereld van televisie, film en geïllustreerde tijdschriften. Daarmee waagde hij zich in het spoor van Robert Rauschenberg op het terrein van de popart. Pol Mara schilderde een droomwereld, waarin mooie, jonge vrouwen voorkomen, vaak in een lichte onderkleding. Zijn figuren vertonen dan ook verwantschap met de wereld van de modebladen en de reclame. Met deze zuivere, esthetische wereld wilde Pol Mara protesteren tegen al het onrecht en het lelijke in onze samenleving.
Pol Mara had lange tijd een atelier in zijn geboorteplaats Borgerhout. Hij verbleef sinds 1972, mede om gezondheidsredenen, in Gordes in de Provence, Frankrijk. Daar bevindt zich nog het Musée Pol Mara in het kasteel van Gordes, waar permanent 200 werken van Pol Mara worden tentoongesteld.

Het werk van Pol Mara geniet over de hele wereld bekendheid.