Peter Munnik

Peter Munnik (1951)
Begon in 1980 met schilderen, later gevolgd door beeldhouwen. Recent werk bestaat alleen uit schilderijen, meestal olie of acryl op doek. Het werk is voornamelijk abstract, maar in de meeste schilderijen zijn figuratieve elementen te onderscheiden, zodat ruimte voor persoonlijke interpretatie overblijft. De schilderijen vertonen meestal contrasten, soms binnen het werk zelf, soms in de afwisseling van series schilderijen over een bepaalde periode. Voorbeelden van dergelijke contrasten zijn emoties als aantrekking en afstoting, intimiteit en afstandelijkheid, ontspanning en frustratie.
Deze tegenstellingen komen voort uit de opname van de wereld om hem heen. Thema’s die daarbij een rol spelen zijn: afscheid nemen, ziekte en dood, maar daarin spelen ook momenten van geluk en intimiteit en belangrijke rol. De aandacht wordt hiermee op de emotie gelegd in plaats van op het individu. Een zeker mate van abstractie geeft de toeschouwer de noodzakelijke ruimte voor een eigen interpretatie.