Jan te Wierik

Jan te Wierik (1954-2002)

Te Wierik’s schilderen gebeurde bijna dwangmatig. Hij maakte zijn werken altijd in een keer af, en schilderde dan vaak ook zo’n elf uur per dag. Zijn werk wordt gekenmerkt door felle, contrasterende kleuren en een haastige lijnvorming.. De kleuren van zijn werk zijn primair, de achtergrond is rustig en op de meeste schilderijen staan twee figuren afgebeeld. Soms zijn dat duidelijk dierlijke figuren en ook kan men soms een menselijke gedaante onderscheiden. Hoe dan ook, mens of dier, vrouw of man, vogel of hond, wat deze figuren gemeen hebben is een intense binding of juist een schrijnend gebrek aan contact. Het zijn illustraties van strijdbare wezens. Uit zijn werk spreekt dan ook beklemming, hilariteit, tragiek, liefde en verdriet maar nooit berusting.

Hij werkte zelden met een vooropgezet plan. Zelf zei de schilder hierover het volgende "ik wacht niet op inspiratie. Schilderen is mijns inziens een ambacht en ik ga dan ook net als elke andere arbeider, 's ochtends gewoon aan de slag'."

Het werk van Jan te Wierik is onder andere geëxposeerd in verschillende Nederlandse musea, alsmede in Duitsland en de Verenigde Staten.