Dimitri Frenkel Frank

Nederlands toneel- en romanschrijver, copywriter en regisseur.

In 1970 kreeg Frenkel Frank de Zilveren Nipkowschijf voor zijn bijdragen voor televisie en in hetzelfde jaar werd hem de Edmond Hustinxprijs voor zijn gehele werk toegekend.